Via Theodosia или улица Теодосија е уличката која ги двои Теодосијанската палата и Куќата на Перистерија. На север таа се спојува со Via Principalis Superior додека на југ со Via Principalis Inferior.

Aрхеолошки лексикон

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026