9 articles taged with Потребни донации

Results
декември 11 2010

Поставување на едноставна ограда од ковано железо. 

Divider

ноември 08 2010

14 статични камери со инфрацрвено ноќно гледање и систем за снимање на повеќе места на локалитетот.

Divider

декември 14 2010

Инсталирање на ticketing систем, дизајниран за посета на археолошки локалитети.

Divider

декември 13 2010

Аудио водичи на кои е снимена приказната за Стоби на повеќе светски јазици.

Divider

ноември 24 2010

Софтвер за инвентарирање на археолошкиот материјал од Стоби.

Divider

ноември 24 2010

Поставување на систем за искористување на обновливите извори на енергија.

Divider

ноември 24 2010

Современа апаратура за чистење и конзервација на археолошките предмети.

Divider

ноември 25 2010

Електронскиот теодолит - тотална станица овозможува брзо и ефикасно исцртување и документирање на објектите.           

Divider

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026