Новости

Брошурата за изложбата Ранохристијанското ѕидно сликарство од Епископската базилика во Стоби достапна во pdf

септември, 11 2013 | Ioannes Stobaeus

 

Во 2012 година, во Народната банка на Р. Македонија беше отворена изложба на ранохристијанските фрески од Епископската базилика во Стоби. Изложбата го означи успешното завршување на проектот за конзервација на ѕидното сликарство од црквата, финансиран од Амбасадорскитот фонд за заштита на културното наследство кој го доделува Американската амбасада.

 

Во рамките на изложбата беше отпечатена брошура со соодветен текст и фотографии кои го илустрираат значењето на фреските, како и процесот на конзервација.

 

Преземете ја брошурата тука.

 

Поврзано:


Отворање на изложбата „Ранохристијанското ѕидно сликарство од Епископската базилика во Стоби“ (17.05.2012)

 

Завршни фази на проектот за конзервација на живописот од Епископската базилика (03.08.2011)

 

Најстарите христијански фрески во Македонија (14.12.2010)

 

Амбасадорски грант за заштита на културното наследство

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026