Новости

Завршни фази на проектот за конзервација на живописот од Епископската базилика

август, 03 2011 | Ioannes Stobaeus

 

Во моментот, тимот конзерватори на археолошкиот локалитет Стоби работи на фрагментите од живопис, кои во претходните фази добија соодветен заштитен третман, односно поставување на алуминиумско саќе, консолидирање на подлогата, опшивање и китирање. 

Во финалната фаза која е во тек, од живописот се отстрануваат нечистотиите по хемиски и механички пат, по што, следи ретуширање и фиксирање на боениот слој.

Проектот, кој завршува на 22 август е финансиран од Амбасадорскиот фонд за заштита на културното наследство на Американската амбасада во Скопје.

 

 

За фотографии од целиот процес на конзервација кликнете тука.

 

Поврзано:


Најстарите христијански фрески во Р. Македонија (14.12.2010)

 

Амбасадорски грант за заштита на културно наследство

 


© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026