Сувенири

На светилката е претставен седнат лав со бујна грива. Над лавот е изведена извиена змија, а целата претстава е обиколена со винова лоза. На долната страна на...

Светилка со претстава на гладијатор во пол­на опрема, произведена во италските работилници. На дното е втиснат печат со името на...

Релаксираната поза на голиот млад човек кој седи на грбот на лав со кантарос во едната рака, ја поврзува оваа необична теракотна фигурина со богот на виното,...

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026