Сувенири

470 ден.

Петелот уште се нарекува и птица на сонцето, тој го најавува новиот ден. Секое утро со кукурикање го поздравува сонцето, симболизирајќи ја победата на денот над ноќта. Петелот е симбол на храброст, гордост, внимателност и претпазливост. Во антиката, поради воинствениот карактер петелот се поистоветува со богот на војната Арес, потоа со боговите Аполон Фојбос (сончевиот Аполон) и Асклепиј, богот на лекувањето, поради што добива и апотропејска (заштитна) моќ.

 

Комерцијална копија

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026