Сувенири

390 ден.

Релаксираната поза на голиот млад човек кој седи на грбот на лав со кантарос во едната рака, ја поврзува оваа необична теракотна фигурина со богот на виното, виновата лоза, театарот и плодноста, Дионис. Во доцниот хеленистички период Дионис често пати е преставуван како гол млад човек во опуштена или мрзелива поза на банкетар, кој ужива во добро вино. Иако Дионис вообичаено се претставува со пантер, помалку комично изведениот лав на кој е седнат, се должи веројатно на имагинацијата на мајсторот. 

 

 

Комерцијална копија

Stobi Workshops and Field School

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026