декември, 13 2010

Во Конзервација

од Ioannes Stobaeus

Мозаикот во Куќата на Перистерија

Завршена првата фаза од конзервацијата на мозаикот во Kуќата на Перистерија.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026