декември, 14 2010

Во Конзервација

од Ioannes Stobaeus

Најстарите христијански фрески во Р. Македонија

Завршени првата и втората фаза од проектот за конзервација.

декември, 14 2010

од Ioannes Stobaeus

Летна археолошка школа

Археологија на терен.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026