декември, 14 2010

од Ioannes Stobaeus

Летна археолошка школа

Археологија на терен.

декември, 13 2010

Во Конзервација

од Ioannes Stobaeus

Мозаикот во Куќата на Перистерија

Завршена првата фаза од конзервацијата на мозаикот во Kуќата на Перистерија.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026