февруари, 09 2011

Tеренска школa и работилници на локалитетот Стоби во 2011 година

Проекти 2011

од Ioannes Stobaeus

Ископувања 2010

Објавен краток извештај за археолошките истражувања и конзерваторските проекти на Стоби во 2010 година.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026