Новости

Концептот на НУ Стоби за управување со локалитетот презентиран на конференција во Црна Гора

декември, 14 2013 | Ioannes Stobaeus

 

На 09 Декември 2013 г., Златко Кованцалиев и Димитар Николовски,  археолози од НУ Стоби, учествуваа на работна конференција одржана во ректоратот на Универзитетот на Црна Гора, во Подгорица. Тие го презентираа начинот на одржување и менаџирање на археолошкиот локалитет Стоби од 2009 до 2013 г. Еднодневната работна конференција беше посветена на античкиот локалитет Дукља (Doclea) кој се наоѓа во близина на Подгорица. Целта беше да се привлече пошироко меѓународно внимание за потенцијалот кој го поседува овој антички град и истовремено да се презентираат нови начини на соодветна  промоција и валоризација на археолошкиот локалитет. Конференцијата беше организирана од страна на Историскиот институт на Црна Гора и Музејот и галерија на Подгорица и во неа учествуваа претставници од Србија, Хрватска, Албанија, Македонија и Црна Гора.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026