Новости

Истражувањата на Стоби од 2009 и 2010 година презентирани во Атина

февруари, 25 2011 | Ioannes Stobaeus

 

На 22 февруари, Силвана Блажевска, директор на НУ Стоби и раководител на истражувањата, одржа предавање во Американската школа за класични студии во Атина. Предавањето беше реализирано на покана на Џек Дејвис, директорот на Aмериканската школа. Во 50 минутното излагање, Блажевска ги презентираше резултатите од археолошките ископувања на Стоби во 2009 и 2010, реализирани во рамките на капиталниот истражувачки проект финансиран од Владата на Р. Македонија. На коктелот кој следеше по предавањето, поголемиот дел од стручната публика ги изрази своите комплименти за начинот на работа, професионалниот пристап и постигнатите резултати. 

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026