Назив Формат Датум
Годишен извештај за реализацијата на проекти од заштитната дејност во 2019 г. PDF 03/04/2020
Годишен извештај за реализацијата на проекти од музејската дејност во 2019 г. PDF 03/04/2020
Годишен извештај за реализацијата на проекти од меѓународната дејност во 2018 г PDF 27/03/2019
Годишен извештај за реализацијата на проекти од заштитната дејност во 2018 г PDF 27/03/2019
Годишен извештај за реализацијата на проекти од музејската дејност во 2018 г PDF 27/03/2019
Годишен извештај за реализација на проекти од заштитната дејност во 2017 г. PDF 09/04/2019
Годишен извештај за реализација на проекти од музејската дејност во 2017 г. PDF 09/04/2019
Годишен извештај за реализација на инвестиционо одржување и набавка на опрема во 2017 г. PDF 09/04/2019
Годишен извештај за реализацијата на проекти од заштитната дејност во 2016 г. PDF 25/06/2017
Годишен извештај за реализацијата на проекти од музејската дејност во 2016 г PDF 25/06/2017

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026