Национална установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби - НУ Стоби


Адреса:  Aрхеолошки локалитет Стоби, 1420 Градско

                 Република Северна Македонија 

Email:      contact@stobi.mk
                 visitus@stobi.mk 


Тел:         +389 43 251 026 ; +389 75 210 752

Fax:         +389 43 251 050

SEE Mosaics

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026