Сувенири

Керамички медалјон со рејефна претстава на паунот од мозаикот во крстилницата во епископската базилика.

Керамичка тропалка со релјефна претстава на паунот од мозаикот во крстилницата во епископската базилика. 

Маици во различни бои со претстава на паунот од мозаикот во крстилницата од епископската базилика.

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026