Сувенири

Светилка со два фитилници и претстава на орел со раширени крилја, кој стои на гранка. Орелот симболизира снага, храброст и бесмртност. Бил предаван на оние...

Светилка со претстава на петел со лилјани, произведена во северно-афри­кан­ски­те работилници. На дното е втиснатa десетлисна розета, врамена со...

Претставувањето на еротски сцени на керамични производи (сликани или во релјеф), на ѕидни слики или во скулптура се вообичаени скоро за сите антички култури....

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026