Сувенири

Светилка со два фитилници и претстава на орел со раширени крилја, кој стои на гранка. Орелот симболизира снага, храброст и бесмртност. Бил предаван на оние...

Светилка со претстава на петел со лилјани, произведена во северно-афри­кан­ски­те работилници. На дното е втиснатa десетлисна розета, врамена со...

Претставувањето на еротски сцени на керамични производи (сликани или во релјеф), на ѕидни слики или во скулптура се вообичаени скоро за сите антички култури....

Stobi Workshops and Field School

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026