Сувенири

330 ден.

Теракотната фигурина со претстава на Мимичар е дел од големиот репертоар на теракотни фигури откриeни на Западната некропола во Стоби. Поставен е во замислена положба, како изведува дел од мимиката. Познато е дека најстарите претстави на мимот се изведувале во приватни куќи, но и во театри. Во гробот каде што е откриена фигурината, веројатно е погребан некој мим или актер кој во тој период изведувал претстави единствено во приватни куќи.

 

 

Комерцијална копија

Stobi Workshops and Field School

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026