Сувенири

270 ден.

Светилка со претстава на петел со лилјани, произведена во северно-афри­кан­ски­те работилници. На дното е втиснатa десетлисна розета, врамена со лента декорирана со врежани кругови одвоени со вертикални црти. Откриена е во гроб на Западната некропола во Стоби. 

 

 

Комерцијална копија

SEE Mosaics

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026