Сувенири

120 ден.

Претставувањето на еротски сцени на керамични производи (сликани или во релјеф), на ѕидни слики или во скулптура се вообичаени скоро за сите антички култури. Тие претставуваат рефлексија на секојдневниот живот, но често се поврзуваат со рели­гиозни дејствија особено со оргијастичките култови или култовите - мистерии. Све­тилката од Стоби, која веројатно е локална изработка, претставува гробен дар, откриен во еден од гробовите на Западната некропола.

 

 

Комерцијална копија

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026