4 articles taged with Публикации и трудови

Results
декември 21 2010

Почитувани, Во име на Издавачкиот и Уредувачкиот одбор на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби - Градско (НУ Стоби), ми претставува чест и задоволство да Ве информирам дека НУ Стоби ќе продолжи со издавањето на серијата Студии за старините на Стоби (Studies in the Antiquities of Stobi), чиј последен број излезе во јавноста во далечната 1981 г...

Divider

септември 11 2013

Брошура од изложбата „Ранохристијанското ѕидно сликарство од Епископската базилика во Стоби“

Divider

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026