- Заради тековните археолошки истражувања, дел од локалитетот е затворен. За посета на Епископската базилика, Ве молиме побарајте придружба од нашата чуварска служба или од водичот.

 - Заради временските услови, мозаиците се покриени во периодот од ноември до април.

 - Задолжително земете ја вашата фискална сметка.

 - При прошетката низ Стоби во летниот период, препорачливо е да носите капа и вода.

 - Ве молиме не внесувајте храна на локалитетот.

 - Пушењето на локалитетот е забрането.

 - Ве молиме користете ги означените места за фрлање отпадоци.

 - Ве молиме движете се по патеките и не влегувајте во оградените зони.

 - Ве молиме не газете врз ѕидовите и мозаиците - тие се дел од нашето културно наследство кое треба да го сочуваме за идните поколенија.

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026