• Со автобус: 5 ч.
  • Со автомобил: 4 ч. и 20 мин.


Растојание: 310 км

 

Автобусот застанува во некој од поголемите градови, а оттаму може да се стигне до Стоби со автобус или пак воз.

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026