• Со автобус: 2 ч. и 20 мин.
  • Со воз: 2 ч.
  • Со автомобил: 1 ч. и 55 мин.


Растојание: 150 км

 

Возот и автобусот застануваат  во Неготино – 13 км јужно од Стоби и во Градско 5 км северно од Стоби.

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026