• Со автобус: 5 ч. и 50 мин.
  • Со воз: 11 ч.
  • Со автомобил: 5 ч.


Растојание: 480 км

 

Возот и автобусот застануваат во Неготино - 13 км јужно од Стоби и во Градско - 5 км северно од Стоби.

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026