октомври, 25 2018

Во конзервација

од Ioannes Stobaeus

Успешна реализација на проектот „Конзервација на крстилницата од Стоби“

октомври, 08 2018

Во конференција археологија

Меѓу Истокот и Западот. Стоби и градовите во римските провинции на Балканот

Меѓународната археолошка конференција „Меѓу Истокот и Западот. Стоби и градовите во римските провинции на Балканот“ се одржа од 27-30 септември 2018 г. во конференциската сала во Винарија Стоби, во организација на НУ Стоби.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026