декември, 15 2010

Во Последно

од Ioannes Stobaeus

Стоби Online

Конечно веб страна за најпознатиот археолошки локалитет во Република Македонија!

декември, 14 2010

Во Конзервација

од Ioannes Stobaeus

Најстарите христијански фрески во Р. Македонија

Завршени првата и втората фаза од проектот за конзервација.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026