Новости

Во Стоби откриена скулптура на богот Дионис

јули, 09 2019 | Ioannes Stobaeus

 

Минатата седмица на археолошкиот локалитет Стоби беше откриена мермерна скулптура со претстава на богот Дионис. Исклучителното откритие е резултат на археолошките истражувања во рамките на летната интернационална школа за теренска археологија. Скулптурата која најверојатно била изработена во 2-3 век од н.е. е сочувана во височина од околу 50 см. Откриена во секундарен контекст, односно во остатоците од срушен ѕид од куќа од 6-иот век, каде била употребена како градежен материјал. Токму поради тоа недостасуваат главата, десната рака и постаментот со стопалата. Со оглед на тоа што во 6-иот век, христијанството е доминантната религија, чест е случајот на уништување и употреба на скулптурите на паганските божества од претходните векови како градежен материјал.

 

Новооткриената скулптура го претставува богот на виното, плодноста, театарот и религиозната екстаза потпрен на стебло обвиено со винова лоза од која висат гроздови. Дионис е полугол, со наметка околу неговото лево рамо и долната половина од телото. До неговата лева нога е претставен пантер, кој е еден од неговите главни симболи, покрај виновата лоза, бршленот, тирсот (специфичен стап со врв од шишaрка) и кантаросот (пехарот) со вино. Инаку ова не е прва мермерна скулптура на Дионис во Стоби и во минатото се откриени една цела претстава, две глави и една рака. Сепак, ова е прва скулптура на Дионис од овој тип на локалитетот и нејзиното значење во поширок археолошки контекст ќе биде прецизно утврдено со понатамошните анализи.

 

Интернационалната школа за археологија во Стоби се одржува десетта година по ред и е резултат на соработката на Националната установа Стоби со фондацијата Балканско наследство од Бугарија. Оваа сезона, во школата учествуваат 17 студенти и волонтери од САД, Канада, Кина, Шведска, Ел Салвадор и Австралија. Стручниот тим од археолози при НУ Стоби кој ги реализира истражувањата се: м-р Златко Кованцалиев - раководител, м-р Јован Радњански – инструктор и м-р Гоце Павловски – инструктор.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026