Новости

Tеренска школa и работилници на локалитетот Стоби во 2011 година

февруари, 09 2011

 

 

 

Како дел од соработката помеѓу фондацијата Балканско Наследство и НУ Стоби, во текот на 2011 година се предвидени три интернационални проекти во кои партиципантите ќе стекнат основни знаења за методологијата на археолошките ископувања, конзервацијата на керамика и конзервацијата на фрески.  Повеќе информации за учество можете да најдете на посочените линкови.

 

 

 

 

1. Од 12 - 25 јуни - „Работилница за конзервација, реставрација и документација на римска керамика“ (Видео 2010)

 

2. Од 12 - 25 јуни - „Работилница за конзервација и документација на доцноантичко ѕидно сликарство“

 

3. Од 3 август - 17 септември - „Интернационална археолошка школа“ (Видео 2010)

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026