Новости

Предавањето „Нови истражувања на Стоби во 2009 и 2010“ online

мај, 20 2011 | Ioannes Stobaeus

 

На веб страната на Американската школа за класични студии во Атина е објавено видеото за предавањето "New Excavations at Stobi, 2009 - 2010", одржано на 22 Февруари 2011 од страна на директорката на  НУ Стоби Силвана Блажевска. 

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026