Новости

Подготовка на публикацијата Inscriptiones Stoborum од Славица Бабамова

декември, 20 2012 | Ioannes Stobaeus

 

Inscriptiones Stoborum од Славица Бабамова е првата публикација на НУ Стоби од серијата на монографии во рамките на Студиите за старините во Стоби. Публикацијата претставува корпус на сите досега откриени натписи од локалитетот, со исклучок на натписите од седиштата на театарот. Покрај натписите на камен, опфатени се и графитите на фреските од Епископската базилика, како и натписите изведени во мозаик. Подготовката на книгата е во завршна фаза и нејзината промоција се очекува на почетокот од 2013 година.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026