Инсталирање на ticketing систем, дизајниран за посета на археолошки локалитети.

Аудио водичи на кои е снимена приказната за Стоби на повеќе светски јазици.

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026