Сувенири

Теракотните фигурини со претстава на Телесфор се редовни прилози во гробовите на покојниците од Стоби од 1 век п.н.е. Телесфор е мистеризоно божество на...

Теракотните фигурини на домашна или дива свиња се меѓу најретките животински престави во збирката на Стоби. Ловот на диви свињи во антиката бил сметан за...

Бикот е најчестата животинска фигурина отривана во гробовите од крајот на 2 и почетокот на 1 век п.н.е. Некои автори овие теракоти ги определуваат како...

420 ден. Нарачајте
Macedonia Timeless

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026