Сувенири

Светилка со претстава на трагична театарска маска со кадрава коса и широко отворени очи и уста. Театарските маски биле значаен елемент употребуван во...

Теракотната фигурина со претстава на Мимичар е дел од големиот репертоар на теракотни фигури откриeни на Западната некропола во Стоби. Поставен е во...

Теракотните фигурини со сцени од секојдневниот живот се меѓу најинтересните претстави откриени на Западната некропола во Стоби. Молзачот на коза или...

Macedonia Timeless

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026