Раното Христијанство во Стоби

ноември, 04 2010

 

Раното христијанство во Стоби – прошетка низ почетоците на христијанството со поопширни објаснувања за 6 – те базилики, нивните мозаици, фрески и симболика. Дознајте повеќе за епископите на Стоби, нивните цркви и резиденции и воедно научете за улогата на христијанската религија во доцната антика. 


© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026