14 статични камери со инфрацрвено ноќно гледање и систем за снимање на повеќе места на локалитетот.

Stobi Workshops and Field School

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026