Електронскиот теодолит - тотална станица овозможува брзо и ефикасно исцртување и документирање на објектите.           

Современа апаратура за чистење и конзервација на археолошките предмети.

Stobi Workshops and Field School

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026